PONÚKAM

pracujem ONE-ON-ONE s lídrami, manažérmi, podnikateľmi, s riadiacimi pracovníkmi, s každým, kto manažuje a vedie iných, komunikuje s tímom a zároveň je stále osobnosťou s potenciálom k rastu, k väčšej hre, k pracovno - životnej rovnováhe, životnému naplneniu, koučujem aj v angličtine.

Manažment je robiť vec správne, leadership je robiť správnu vec.

GOING FROM GOOD TO GREAT

Firemný biznis koučing

Lídri pomáhajú tvoriť kvalitné tímy a biznis kouči pomáhajú tvoriť kvalitných lídrov.

Koučing pre firmy a organizácie je koučovanie adresované do vnútorného firemného prostredia. Podľa voľby zadávateľa je šité na mieru pre koučovaného (manažéra, šéfa, tímlídra…).

Orientujeme sa na zlepšenie kompetencií - osobných, strategických, riadiacich a sociálnych. V rámci individuálneho firemného koučingu sa sústredíme na zlepšenie komunikačných, riadiacich a motivačných schopností manažérov, na zvýšenie sebaistoty, tvorivosti, výkonu a efektivity, na hľadanie nových nápadov a zdrojov energie.

Individuálny koučingový plán poskytne koučovanému hĺbkovú analýzu potrieb v súlade s potrebami organizácie a následné stanovenie cieľov.

Dnes ľudia pracujú z presvedčenia.

Biznis koučing pomôže:

  • zlepšiť výkon lídra a následne celého tímu
  • zlepšiť vzťahy v práci a atmosféru v tíme
  • rozvíjať ľudské zdroje (vnútorné zdroje, potenciál)
  • aktivizovať vlastný vnútorný firemný koučing
  • zvládať zmeny
  • akcelerovať rozvoj organizácie
  • poskytnúť lídrovi špeciálny benefit
  • poskytne zamestnancom ďalšie vzdelávanie aj v oblasti špeciálnych zručností na mieru

Exekutívny koučing pre manažérky

Investícia do manažérky zručnej v exekutíve je investícia do úspešného biznisu! Ženy sú prirodzené vodkyne, pod ich kvalitným vedením firmy prekvitajú.

Často čelia náročným a tiež jedinečným výzvam súvisiacich aj s pracovne‑osobnou rovnováhou.

Rada Vás budem sprevádzať na ceste k nájdeniu autentickej stratégie riadenia, manažovania, profesionálnemu sebavedomiu s empatickým ohľadom aj na Vaše ďalšie životné role.

Spoločne podporíme váš potenciál pre rast, transformujeme aktuálne výzvy do možností, zameriame sa na vám prirodzený štýl riadenia, kariérny rozvoj, osobné majstrovstvo.

Faktom je, že koučing žien v riadiacich pozíciách, v biznise, koučing podnikateliek, im poskytuje priestor prehodnotiť a optimalizovať politiku v biznise, prekonať limitujúce predsudky o ženách - líderkách.

Koučing vám pomôže nielen k lepším výkonom, sebavedomiu a sebauvedomeniu, ale aj celkovému well‑being na pracovisku a v živote v celku.

Iný DYNAMICKÝ KOUČING

Koučing pre Váš tím, na mieru Vám a Vášmu tímu - kľúčovým zamestnancom. Zameriame sa na potrebné zručnosti. Na tímovú spoluprácu, na efektívnu komunikáciu, motiváciu, riešenie konfliktov, hľadanie riešení tak, aby Vaši kľúčoví zamestnanci v krátkom čase a dynamicky vycibrili to, čo je potrebné podľa Vášho zadania a môjho doporučenia. Vzdelávanie a koučing kľúčových zamestnancov, manažérov.

Samozrejme, môžete voliť čistý koučing na témy ako Základy koučovacích zručností pre manažérov, hľadať odpovede na nevyriešené otázky, či ako vyskočiť z opakujúcich sa problémov.

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU

Skontaktujte ma

Jedná sa o nezáväzné stretnutie, ktoré mi pomôže určiť kde sa práve nachádzate. Nemusíte sa nijako pripravovať, očakávam len transparentnosť na vašej strane.