Čo je BUSINESS COACHING a komu je všeobecne určený?

Je pre firmy a organizácie, ktoré chcú investovať do rastu a rozvoja svojich ľudí, a ktoré vnímajú biznis koučing ako strategickú iniciatívu na zlepšenie korporátnej kultúry a nárast úspešnosti.

Všimli ste si u vás fluktuáciu, častejšie personálne zmeny v tíme, pokles morálky a firemného ducha, vyhorenie zamestnancov, horšiu komunikáciu, pokles predaja a tržieb? Dobre postavený koučingový plán zasiahne aj tieto oblasti. Pripravíme program podľa potrieb vašej spoločnosti s priamym impaktom na C‑level exekutívu, stredný manažment a dokonca frontline zamestnancov.

Biznis koučing je investícia do budúcnosti.

Leadership koučing pre C‑level exekutívu

Je exekutívny koučing pre tých na čele, pre top lídrov spoločností, pre tých, priamo zodpovedných za zmenu v organizácii.

Biznis koučing pre stredný manažment

Je tiež koučing lídrov a cieľom je najčastejšie zlepšenie schopnosti manažéra viesť iných a pripraviť ho na seniornú pozíciu.

Frontline koučing

Biznis koučing pre zamestnancov v prvej línii, výkonový (performance) koučing, tímový koučing.

Ako zistíte návratnosť vašej investície do biznis koučingu?

(ROI = return on investment of business coaching)

Celkovo je náročné, ale nutné, demonštrovať nárast hodnoty ľudského kapitálu. Iniciatívy vo firemnom

koučingu nie sú zvyčajne implementované v izolácii. Ak firme vzrastú revenues od počiatku koučingu o 25% je nevyhnutné preveriť, aké ďalšie iniciatívy spoločnosť v čase implementovala. Je vysoko pravdepodobné, že koučingom napríklad zlepšíme výrazne komunikáciu tímu, a tá stimuluje inováciu.

Ako odmeriame túto inováciu? Atď.

Aby sme zvýšili presnosť ROI kalkulácie, identifikujeme cieľ koučingu a kľúčové „miery“, ktoré použijeme na odmeranie benefitov z koučingu.

  • nárast tržieb, nárast zisku, navýšenie predaja, predaj podľa oddelení, nárast spotreby…
  • ušetrenie nákladov, nižšie náklady na jedinca, menej potrebného manažmentu…
  • vyššia spokojnosť zamestnancov a pokles ich fluktuácie, menej úrazov…
  • individuálna metrika